't Anker


Sint-Gillisstraat 33+ 9170 De Klinge
0498/90.08.27 Klik om te bellen

Over 't Anker

Multidisciplinaire groepspraktijk t Anker

Adres:
Turkyen 15 - 9100 Nieuwkerken-Waas
Sint-Gillisstraat 33+ - 9170 De Klinge

Contact: 0498/90.08.27

We proberen een steun- of ankerpunt te zijn voor kinderen, adolescenten en hun ouders door hen op een zo goed mogelijke manier te begeleiden.Op de praktijk wordt er logopedische, psychologische en kinesitherapeutische begeleiding gegeven aan kinderen en adolescenten.

Op logopedisch vlak kan u bij ons terecht voor:

ONDERZOEK en BEHANDELING bij
- taal- en articulatieproblemen
- lees- en spellingproblemen (dyslexie)
- rekenproblemen (dyscalculie)
- verkeerd slikpatroon
- studiemethode
- wiskundige of talige (Frans, Engels, ...) problemen in het middelbaar

Op psychologisch vlak kan u bij ons terecht voor:

ONDERZOEK
- intelligentieonderzoek a.d.h.v. het CHC-model
- aandacht- en concentratieonderzoek (ADD, ADHD)
- onderzoek naar de emotionele ontwikkeling
- onderzoek naar autisme
- Onderzoek naar de cognitieve functies (vb. werkgeheugen, planning, organiseren)

THERAPIE bij
- gedragsproblemen
- faalangst en onzekerheid
- weerbaarheid
- rouwverwerking
- ...

Op kinesitherapeutisch vlak kan u bij ons terecht voor

ONDERZOEK

- bodymaponderzoek / reflexintegratie
- grof- en fijnmotorisch onderzoek
- onderzoek naar lateralisatie

THERAPIE
- schrijfmotoriek
- lateralisatie
- fijn- en grofmotorische problemen
- bobath-therapie

Gezien ons multidisciplinair karakter kunnen de verschillende disciplines zeer goed op

elkaar inspelen waardoor we u of uw kind optimaal kunnen helpen!

Neem gerust contact met ons op, wij helpen u of uw kind graag verder!

Voor meer info zie onze website: (Aanmelden kan via site)

Foto's

't Anker in het kort

Behandeling van

Baby's
Jonge kinderen
Jongeren
Kinderen
Ouderen
Volwassenen

Behandeling van klachten

Articulatieproblemen
Communicatieproblemen
Dysartrie
Dyscalculie
Dyslexie
Foutief mondgedrag
Hyperventilatie
Leesproblemen
Slikrevalidatie bij volwassenen
Spellingsproblemen
Spraak- en taalontwikkeling
Spraakafzien bij doofheid/slechthorendheid
Stemtraining
Studiebegeleiding
Typtien

's avonds geopend

Ja

In het weekend geopend

Ja

Onze locatie

't Anker


Sint-Gillisstraat 33+ 9170 De Klinge
0498/90.08.27 Klik om te bellen