Praktijk voor logopedie en psychologie De Kei


Rozeveldstraat 21 8820 Torhout
050 70 40 88 Klik om te bellen

Kleinschalige praktijk, persoonlijke benadering
Werken op maat van jouw specifieke hulpvraag
Creatief en spelenderwijs aan de slag

Over Praktijk voor logopedie en psychologie De Kei

Praktijk De Kei is een kleinschalige praktijk in Torhout, waar je terecht kunt voor logopedie en psychologisch onderzoek en ondersteuning.

Astrid en Stijn staan klaar om jou elk met hun specifieke expertise te begeleiden. De trajecten worden steeds op maat van jouw hulpvraag afgestemd. We leggen de nadruk op een creatieve en speelse aanpak en gaan het liefst oplossingsgericht aan de slag. Zo leer je zelf jouw sterke kanten kennen en optimaal benutten.

Voor je het weet ben je een kei in al wat je maar wil!

LOGOPEDIE

In praktijk De Kei begeleiden we kinderen en jongeren met spraak- en taalproblemen, leerproblemen, stemproblemen en myofunctionele problemen. Astrid heeft 16 jaar ervaring als logopediste. Ze werkte in het verleden in een centrum voor ambulante revalidatie waar ze heel wat kennis en expertise rond het begeleiden van kinderen en jongen met autisme en ADHD opdeed. Astrid houdt ervan haar therapieën af te stemmen op de interesses van degene waarmee ze werkt om de begeleiding voor iedereen leuk én leerrijk te houden.

Voor de meeste vormen van logopedische therapie is terugbetaling mogelijk. Meer info daarover vind je op onze website terug.

ONDERZOEK

We nemen op de praktijk intelligentieonderzoeken (IQ-tests) af. Deze onderzoeken kunnen ook gebeuren in het kader van terugbetaling van logopedie, zowel op onze als op een andere praktijk.

Voor psychologisch onderzoek is er momenteel geen terugbetaling mogelijk. De actuele tarieven vind je op onze website.

COUNSELING

Counseling is een laagdrempelige vorm van psychologische begeleiding, waarbij we vertrekken vanuit de hulpvraag van het kind of jongere en zijn ouders. We gaan in de trajecten met twee therapeuten aan de slag. Stijn neemt de begeleiding van het kind of de jongere voor zijn rekening, Astrid begeleidt de ouders in dit traject. Zo heeft elk zijn eigen vertrouwenspersoon binnen de praktijk, maar is er ook ruimte voor overleg. Op deze manier kunnen we op korte termijn een positief effect binnen de thuisomgeving bekomen.

Trajecten voor psychologische hulp bestaan meestal uit vier sessies voor het kind of jongeren, waar we rond een vooraf afgebakende hulpvraag werken. De sessies met de ouders worden volgens nood ingepland.

Voor counseling is er momenteel geen terugbetaling mogelijk. De actuele tarieven vind je op onze website.

Praktijk voor logopedie en psychologie De Kei in het kort

Behandeling van

Jonge kinderen
Jongeren
Kinderen

Behandeling van klachten

Afwijkende mondgewoonten
Articulatieproblemen
Communicatieproblemen
Dyscalculie
Dyslexie
Foutief mondgedrag
Leesproblemen
Mogelijkheid Multidisciplinaire werking
Rekenproblemen
Spellingsproblemen
Spraak- en taalontwikkeling
Stemtraining

's avonds geopend

Ja

Team

Onze locatie

Logo Praktijk voor logopedie en psychologie De Kei

Praktijk voor logopedie en psychologie De Kei

Praktijk voor logopedie en psychologie De Kei


Rozeveldstraat 21 8820 Torhout
050 70 40 88 Klik om te bellen