KiCK-start multidisciplinaire praktijk


Doelstraat 2 2560 Nijlen
033372916 Klik om te bellen

Over KiCK-start multidisciplinaire praktijk

KiCK-start is een multidisciplinaire praktijk, dit wil zeggen 'meerdere disciplines'. Het kind wordt dan ook in zijn totaliteit bekeken voor de logopedische begeleiding van start gaat.

KiCK-start heeft als doel de nieuwe generatie een begeleide KiCK-start te bieden, om daarna zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. KiCK staat voor ‘Kracht in het Kind Centraal’. Aangezien we uitgaan van de krachten van een kind, kiezen we ervoor onze gediplomeerde therapeuten te benoemen als ‘KiCK-starters’.
Binnen de begeleiding helpen we het kind op zoek te gaan naar zijn krachten en bouwen we samen aan een weg om deze krachten optimaal te leren benutten. De weg waar we aan bouwen zal in meerdere richtingen wijzen. Dit zal er toe leiden dat het kind, op het einde van de begeleiding, voldoende handvatten heeft om zichzelf en zijn krachten te ontplooien.

Laten we kinderen in hartjes stoppen, in plaats van in die enge hokjes. Een kind bestaat uit zowel sterkten als zwakten en niet uit zwakten alleen. Een zwakte wordt vaak door onze maatschappij als problematisch benoemd, waardoor ze in een hokje belanden. Door middel van onze begeleiding willen we het kind in een hartje plaatsen, met de aanwezige sterkten en zwakten.

Alle KiCK-starters benaderen het kind vanuit het ‘KiCK-start principe’ met het sociaal-emotionele aspect als leidraad. De holistische visie vormt hier de basis van. Dit wil zeggen dat wij een mens zien als een geheel waarbij lichaam en geest verbonden zijn en dus invloed hebben op elkaar. Wanneer je lichaam niet goed functioneert heeft dit een weerslag op je geestelijk welzijn en wanneer je psychische problemen ervaart, wordt dit vaak weerspiegeld in lichamelijke klachten. De KiCK-starters passen dit toe in de begeleiding, door over de muren van hun vakgebied heen te kijken. Wanneer blijkt dat een kind gebaat is met een andere ondersteuning, zal er doorverwezen of samengewerkt worden met meerdere disciplines. Dit gebeurt steeds in samenspraak met alle partijen.

Een efficiënte begeleiding die leidt naar het zelfstandig hanteren van de bekomen handvatten, vormt het tweede aspect van het KiCK-start principe. Een begeleiding dient niet langer te duren dan noodzakelijk. Er zullen op regelmatige basis evaluatiemomenten plaatsvinden, waarbij er met alle partijen besproken wordt of verdere ondersteuning noodzakelijk is.

U kan ons steeds bereiken op het nummer 03 337 29 16 of via de mail kickstartnijlen@gmail.com

KiCK-start multidisciplinaire praktijk in het kort

Behandeling van

Jonge kinderen
Kinderen

Behandeling van klachten

Articulatieproblemen
Communicatieproblemen
Dysartrie
Dyslexie
Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen
Leesproblemen
Minimum spreeknormen
Slikrevalidatie bij volwassenen
Spellingsproblemen
Spraak- en taalontwikkeling

's avonds geopend

Ja

In het weekend geopend

Ja

Onze locatie

Logo KiCK-start multidisciplinaire praktijk

KiCK-start multidisciplinaire praktijk

KiCK-start multidisciplinaire praktijk


Doelstraat 2 2560 Nijlen
033372916 Klik om te bellen