dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns


Staatsbaan 225 9870 Zulte

Over dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns

Onderzoek en behandeling van kinderen en volwassenen met lees-, schrijf- en rekenproblemen, articulatie-, taal- en spraakstoornissen, afasie, stemstoornissen,stotteren,studiegeleiding, fijn en grof motorische vaardigheden, schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele en structureel inzichtelijke vaardigheden, afname IQ-test, onderzoek AD(H)D

dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns in het kort

Behandeling van

Jonge kinderen
Kinderen
Volwassenen

Behandeling van klachten

Afasie
Articulatieproblemen
Dysartrie
Dyslexie
Leesproblemen
Slikrevalidatie bij volwassenen
Spellingsproblemen
Spraak- en taalontwikkeling
Stemtraining
Stotteren

's avonds geopend

Ja

In het weekend geopend

Ja

Onze locatie

Logo dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns

dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns

dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns


Staatsbaan 225 9870 Zulte