dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns


Liebaardstraat 2 8792 Desselgem

Over dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns

onderzoek en behandeling van kinderen en volwassenen met lees-, schrijf- en rekenproblemen, articulatie-, taal- en spraakstoornissen, stemproblemen, stotteren,studiebegeleiding, fijn en grof motorische vaardigheden, schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele en structureel inzichtelijke vaardigheden, afname IQ-test, onderzoek AD(H)D, typlessen typ10

Foto's

dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns in het kort

Behandeling van

Jonge kinderen
Kinderen
Ouderen
Volwassenen

Behandeling van klachten

Afasie
Articulatieproblemen
Begeleiding down-syndroom
Dysartrie
Dyscalculie
Dyslexie
Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen
Foutief mondgedrag
Leesproblemen
Slikrevalidatie bij volwassenen
Spellingsproblemen
Spraak- en taalontwikkeling
Stemtraining
Stotteren
Studiebegeleiding
Typtien

's avonds geopend

Ja

In het weekend geopend

Ja

Onze locatie

Logo dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns

dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns

dienst voor logopedie & psychomotoriek Christine Seyns


Liebaardstraat 2 8792 Desselgem