Birgit Dewulf


Filips Van De Elzaslaan 28 8500 Kortrijk
0499 71 82 71 Klik om te bellen

Over Birgit Dewulf

Bij mij kan u terecht voor volgende problematieken:

kinderen met een dysfatische taalontwikkeling

kinderen met een taalontwikkelingsproblematiek

kinderen met dyslexie en dyscalculie 
Ik begeleid hierbij kinderen die met voorleessoftware aan de slag moeten

kinderen met articulatiestoornissen 

Ik ben mede-auteur van de Kortrijkse rekentest en heb een grondige kennis van rekenstoornissen en de begeleiding hiervan.

Ik heb een Hanen opleiding gevolgd waardoor ik ouders kan begeleiden van jonge kinderen die niet of nauwelijks praten.

Ik volgde de opleiding Hodson &Paden waardoor ik jonge kinderen kan begeleiden met ernstige fonologische stoornissen


Ik ben ook werkzaam in het revalidatiecentrum Overleie in Kortrijk waar ik een expertise opgebouwd heb in het begeleiden van jonge kinderen met complexe problematieken.