Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Kaart verbergen
logo
 • Turkyen, 15 15
  9100 Nieuwkerken-Waas
 • +32498900827
 • Website

't Anker

’t Anker is de naam van onze groepspraktijk gevestigd te Nieuwkerken-Waas.

We proberen een steun- of ankerpunt te zijn voor kinderen, adolescenten en hun ouders door hen op een zo goed mogelijke manier te begeleiden.Op de praktijk wordt er logopedische, psychologische en kinesitherapeutische begeleiding gegeven aan kinderen en adolescenten. 

Op logopedisch vlak kan u bij ons terecht voor: 

           ONDERZOEK (kinderen, adolescenten, volwassenen) 

                  - onderzoek naar de talige vaardigheden van uw kind 

                  - onderzoek om na te gaan of er bij uw kind sprake is van dyslexie / dyscalculie

           THERAPIE               

                  -taalontwikkelingsproblemen

                  -articulatieproblemen

                  -myofunctionele problemen (vb. slikken)

                  -problemen met de leervoorwaarden (vb. rijmen, auditieve analyse,..)

                  -leerproblemen ( lezen, spelling, rekenen)

                  -problemen met het zelfstandig verwerken van leerinhouden

                    d.m.v. ----cursussen ‘leren leren’

                  -wiskundige of talige (Frans, Engels, ...) problemen in het middelbaar

Op psychologisch vlak kan u bij ons terecht voor:

             ONDERZOEK

                   - intelligentieonderzoek a.d.h.v. het CHC-model

                   - aandacht- en concentratieonderzoek

                   - onderzoek naar de emotionele ontwikkeling

                   - Onderzoek naar de cognitieve functies (vb. werkgeheugen, planning, organiseren)

                   - screening naar autisme

Op kinesitherapeutisch vlak kan u bij ons terecht voor

           ONDERZOEK

                  - bodymaponderzoek / reflexintegratie

           THERAPIE

                  - schrijfmotoriek

                  - lateralisatie

                  - fijn- en grofmotorische problemen

Gezien ons multidisciplinair karakter kunnen de verschillende disciplines zeer goed op elkaar 

inspelen waardoor we u of uw kind optimaal kunnen helpen!Neem gerust contact met ons op, wij helpen u of uw kind graag verder!

Voor meer info zie: www.t-anker.be


Deze logopedist in het kort

Behandeling van

 • Jonge kinderen
 • Kinderen

In het weekend geopend:

Ja

Behandeling van klachten

 • Articulatieproblemen
 • Dyslexie
 • Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen
 • Leesproblemen
 • Spellingsproblemen
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Spraakafzien bij doofheid/slechthorendheid

's avonds geopend:

Ja